Bedrijfsfinancieringen

Mastiek Finance is per 1 mei een samenwerking aangegaan met Credion.

Credion is de afgelopen jaren als franchise organisatie groot geworden in bemiddeling bij bedrijfsfinancieringen. Met diverse binnen- en buitenlandse financieringspartijen heeft Credion afspraken gemaakt voor haar klanten in de vorm van lagere afsluitprovisie of korting op de rente.

Binnen Mastiek Finance is de nadruk steeds meer komen te liggen op financieringen in zijn algemeenheid, dit maakt dat Credion de juiste aanvulling is op de dienstverlening van Mastiek Finance.

Mastiek Finance is franchise partner van Credion geworden om nog meer toegevoegde waarde te kunnen bieden aan haar klanten. Juist de afspraken met financiers zijn in het directe voordeel van de klant. Klanten van Mastiek Finance genieten van dit voordeel in de vorm van lagere afsluitprovisie of lagere rente bij de financier. Kennis-overdracht is binnen de wereld van financieren een belangrijk gegeven, wat vandaag mogelijk is, lukt morgen niet meer en uiteraard andersom. Financiers veranderen nog wel eens de spelregels. Credion, en dus Mastiek Finance, blijft hier continue van op de hoogte.

Als laatste maar zeker niet de onbelangrijkste. Credion heeft afspraken met wel 90 verschillende financiers. Een financieringsoplossing die het best past bij de ondernemer, wordt met deze partijen in veel gevallen snel gevonden!

Wil je meer informatie over deze samenwerking? Neem dan contact op.

Contact